69-9
Blyant på papir
22x29 cm

Dagbladet "Vestkysten"s
kalender 1970 / september.

"Fisker fra
Bork Havn

De små fiskerlejer dør ud, således også Bork Havn i bunden af Ringkøbing fjord. Endnu driver en halv snes aktive fiskere deres fiskeri herfra, overvåget fra de små huse af ældre kammerater, der ved, at med dem forsvinder denne form for fiskeri - det, der har været arbejdet i deres nøjsomme liv"