69-3
Blyant på papir
22x29 cm

Dagbladet "Vestkysten"s
kalender 1970 / marts.

"Kaptajn
Nordby, Fanø.


En af de sidste sejlskibsførere fra Nordby kan virkelig fortælle om spændende oplevelser i såvel polaregnene som troperne. Han har siddet indespærret af isen i 11 mdr. ved Thule og spist julefrokost hos Peter Freuchen, og senere gik hans skib tabt på et skær ved Afrikas kyst. Men bytte med en sømandstilværelse af i dag - det er ikke noget for ham
"