69-11
Blyant på papir
22x29 cm

Dagbladet "Vestkysten"s
kalender 1970 / november.

"Lærer og forfatter
fra Gram-egnen

I en righoldig samling af bøger - heri adskillige egne værker - træffer vi digteren og fortælleren i det vestjyske. Mange års gerning som enelærer i mindre skoler på Gram-egnen har givet stof til hans talrige fortællinger, digte radioforedrag m.m."