69-1
Blyant på papir
22x29 cm

Dagbladet "Vestkysten"s
kalender 1970 / januar.

"Strandfoged Bjerregård.
Ophængt over døre og på gavle, lader navneskilte fra strandede skibe ane, at her har havet været en del af hverdagen, og der er glød i den gamle strandfogeds øjne, når han med iver og vid beretter om strandinger og redningstjenesten før og nu. Respekten for havet er tydelig, men også viljen til at byde det trods, når der står meneskeliv på spil.
"